Wednesday, July 18, 2012

Janakrosh har jagah

Janakrosh Har Jagah (Hindi)

Har Jagah Upbhoktaonka Janakrosh
Har Jagah Kastakaronka Janakrosh
Har Jagah Nagarikonka Janakrosh
Har Jagah Su-Gruhiniyonka Janakrosh
Har Jagah Aam Aadamika Janakrosh
Har Jagah Businessmen ka Janakrosh
Har Jagah Environmentalist ka Janakrosh
Har Jagah Political Parties ka Janakrosh

Vidyarthiyonka Janakrosh
Shikshkonka Janakrosh
Bharat mey Janakrosh
America Mey Janakrosh
Russia Mey Janakrosh
China My Janakrosh
Egypt Mey Janakorsh

Syria Mey Janakrosh
Japan Mey Janakrosh
France Mey Janakrosh
Palistan Mey Janakrosh
Nepal Mey Janakrosh

....
Hey Bhagawan,
Kab Rukega ye Janakrosh?
Kay Sab Bhulgaye
Janata Mey Janardan Hota Hai?

Dr. Ashish Manohar Urkude,
ashish.urkude@gmail.com

No comments: